Skupaj lažje rastemo - poslanstvo


SKUPAJ LAŽJE RASTEMO

Na poti našega življenja ljudje različno oblikujemo medsebojne odnose, ki so potrebni zato, da sploh lahko živimo, načrtujemo, delamo in ustvarjamo. Človek ne more brez komunikacije in dialoga, saj je medsebojno sporazumevanje način, s katerim se uresničujemo in potrjujemo v vsakodnevnem življenju.
Naši odnosi pa so velikokrat slabi in površni. Za medsebojni pogovor si ne vzamemo dovolj časa, vodijo nas zgolj osebni interesi, pozabljamo na korektnost in kvaliteto.
Pozabljamo pa tudi na VREDNOTE, katerim bi moralo biti podrejeno vse naše delo in življenje.
Poslanstvo studia Anima je boj za prave vrednote, ki temeljijo na zdravem duhovnem in telesnem življenju, na spoštovanju, ustvarjalnosti in dobrimi odnosi.
Delo temelji na optimizmu in navduševanju v življenju. Slogan "SKUPAJ LAŽJE RASTEMO" pravzaprav pomeni: zaupajmo si, delajmo dobro, skupaj, pomagajmo si in oplemenitimo skupno delo.
Anima je duša, ljubezen in srce - od tu pa prihaja nenavadna volja in moč, ki vodi naprej z nasmehom na obrazu!
Bistvo človekovega življenja je odnos, odnos do okolja, do so-človeka in končno tudi do samega sebe. In vse naše poti, čeprav z različnimi cilji in načini potovanj, vodijo skozi odnos, to veliko kristalno prizmo, ki naša dejanja kot svetlobne žarke različno žarči, odklanja, preliva in povezuje.

Metoda delovanja temelji na preprosti otroški igri, ki ostaja primarna in najljubša človekova dejavnost v življenju.
Otroška igra je neposredna in spontana komunikacija. Kot najbolj naravna aktivnost nam daje moč, pogum in veselje za delo. Človeka ohranja aktivnega in radovednega!
S pomočjo igre se sproščamo, spoznavamo, učimo in ustvarjamo!
Z igro rastemo, kajti igra je bolj sveža od vode, bolj zdrava od mleka in za človeka največji dar svobode.

Sten Vilar

   
© Studio anima izdelava spletnih strani e-prospekt