Igram se, torej sem- Gledališka vzgoja za otroke osnovne šole


Avtor: Sten Vilar

Igram se, torej sem

Gledališka vzgoja za otroke osnovne šole

Gledališka vzgoja je čudovita aktivnost, ki otroku pomaga pri njegovem odraščanju in ga pripravlja na odraslo življenje. Otrok spoznava svoje telesne in duhovne sposobnosti, uri se v komunikaciji, je v nenehnem gibanju in raziskovanju. V igri se uči deliti, se odpovedovati, izgubljati in zmagovati, v igri tekmovalnost zamenja sodelovanje.
S pomočjo ustvarjalnega izražanja širi meje domišljijskega sveta in osvaja prostor okoli sebe. Z igro se potrjuje, si oblikuje samozavest ter si gradi pozitivno samopodobo.

Z otroki se igrajo Andreja Stare, Damjana Golavšek in Sten Vilar

© Studio anima izdelava spletnih strani e-prospekt